Vil gjøre laboratorie- og radiologisvar lettere tilgjengelig

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut forslag til endringer i kjernejournalforskriften på høring. Hensikten med forslaget er å gjøre laboratorie- og radiologisvar lettere tilgjengelig for helsepersonell og pasienter.

I dag sendes laboratorie- og radiologisvar digitalt til helsepersonellet som har bestilt undersøkelsen, som for eksempel manuellterapeuter eller fastleger. Det er ikke etablert en samlet, nasjonal oversikt over slike prøvesvar.

Annet helsepersonell som trenger innsyn i laboratorie- og radiologisvar for å gjøre jobben sin, må kontakte den aktuelle virksomheten der opplysningene er lagret. Det være seg legevakt, sykehus, fastlege mm. Opplysningene blir da tilgjengelige enkeltvis fra hvert av laboratoriene eller røntgeninstituttene.

Helsepersonellet har ofte ikke tilgang på hvor relevante laboratorie- og radiologisvar er lagret, og mange av prøvesvarene er dermed i praksis utilgjengelig.

– Med dette forslaget blir det lettere for pasienten å få oversikt selv, i tillegg til at helsepersonell kan gjøre helt nødvendige søk og få en samlet oversikt over pasienters laboratorie- og radiologisvar, sier helseminister Ingvild Kjerkol.

Nasjonal kjernejournal vil gi helsepersonell og pasienter trygg og sikker tilgang til alle typer laboratorie- og radiologisvar, uavhengig av hvem som har bestilt undersøkelsen og hvor undersøkelsen er utført. Pasienter og innbyggere skal kunne få tilgang til den samme informasjonen via helsenorge.no.

Nye muligheter åpnes

Det er kun helsepersonell med tjenstlig behov som kan få tilgang til nødvendige og relevante helseopplysninger fra nasjonal kjernejournal.

Dette vil gjøre det mulig å sammenstille og sammenligne prøvesvar visuelt i grafer o.l. med tilsvarende undersøkelser utført tidligere i andre deler av helsetjenesten.

Slik vil mistenkelige funn raskere kunne bli avklart, eller trender i prøvesvarene som tyder på sykdom eller som kan være til hjelp i videre diagnostikk og behandling, kan bli oppdaget.

Kan oppdage variasjoner

I behandlingen av pasienter med kroniske sykdommer, er det spesielt viktig å undersøke hvordan laboratorie- og radiologisvar har variert over flere år. Det er derfor viktig at prøvesvarene i størst mulig grad er komplette og inkluderer opplysninger om pasienten tilbake i tid.

Omfanget av prøvesvar i nasjonal kjernejournal kommer gradvis til å bli utvidet.

– Dette vil være bra både for lommeboka, men ikke minst også gjøre at vår felles helsetjeneste kan bli enda bedre. Jeg ser frem til at pasienter landet rundt kan få raskere utredninger og unngå unødvendige undersøkelser, sier Kjerkol.

Lenke