Utredning om helsepersonell på høring

Høringsfristen er satt til 2. mai 2023.

Helsepersonellkommisjonen ble oppnevnt i desember 2021. Den 2. februar 2023 presenterte kommisjonens leder Gunnar Bovim (bildet) sluttrapporten «NOU 2023:4 Tid for handling — Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste». Utredningen er nå sendt på høring med frist 2. mai 2023.

I rapporten leverer kommisjonen sin tolkning av utfordringer knyttet til den fremtidige tilgangen på helse- og omsorgspersonell. Den peker på følgende innsatsområder:

  • Organisering og samhandling i helse- og omsorgstjenestene
  • Oppgavedeling
  • Arbeidsforhold og arbeidstid
  • Utdanning og kompetanseutvikling
  • Prioritering og overbehandling
  • Digitalisering og teknologisk utvikling

Lenke
Høringen om «Tid for handling – Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste»