Ultralyd av muskelskjelettsystemet

By 23. mai 2019Ukategorisert

Ultralyd av muskelskjelettsystemet

Universitetet i Bergen arrangerer kurs, modul 1, i ultralyd av muskelskjelettsystemet høsten 2019.

Kurset har til hensikt å utdanne og trene helsepersonell som fungerer som primærkontakter, til å bruke og forstå diagnostisk ultralyd i muskelskjelettapparatet. I tillegg til å forstå ultralydanatomi, skal kursdeltakerne kunne fremstille kvalitativt gode ultralydbilder av over- og underekstremiteter.

– Innføring i ultralydfysikk
– Demonstrere normalanatomi i over- og underekstremiteter
– Korrekt bruk av ultralydapparatet og forståelse for snittbilder og romtenkning ut fra de todimensjonale bildene.
– Bruk av anerkjente algoritmer for fremstilling av ultralydbilder i over- og underekstremiteter.

Fullført og bestått Modul 1 er grunnlag for å søke opptak til Modul 2 våren 2020.

Målgruppe

Manuellterapeuter, leger og kiropraktorer med primærkontaktstatus.

Undervisning

Forelesninger, seminar og praktisk trening i bruk av ultralydapparat, organisert som 2 undervisningssamlinger på hhv. 2 dager og 3 dager, totalt 35 undervisningstimer. All undervisning foregår ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31.

For mer informasjon og påmelding, se her… 

Søknadsfrist: 2. juni