Tommel ned for skulderoperasjon

Beslutningsforum har vedtatt at akroniomreseksjon ved impingementsyndrom i skulder som hovedregel ikke skal tilbys i det offentlige helsevesenet.

Det skriver Dagens Medisin.

Impingementsyndrom betegner en tilstand med smerter i skulder. I 2013 anslo overlege og forsker Jens Ivar Brox ved ortopedisk avdeling på Oslo universitetssykehus (OUS) at så mye som 70 prosent av akromionreseksjonene av denne skulderlidelsen som utføres i Norge, var unødvendige.

Han er fornøyd med Beslutningsforums avgjørelse og sier til avisa at Beslutningsforum med dette setter handling bak begrepet evidensbasert medisin.

Ole Tjomsland, prosjektdirektør i Helse Sør-Øst, viser til at det lenge har vært stilt spørsmål ved kost-nytteverdien av inngrepet.

Han viser til at det britiske helsevesenet, National Health Service (NHS), i 2018 la en plan om å redusere volumet av 17 rutineinngrep, som ble vurdert som ineffektive eller risikable, ved å redusere den økonomiske refusjonen som sykehusene fikk for å utføre inngrepene.  I Norge ba så helseministeren de regionale helseforetakene vurdere flere av de samme kirurgiske inngrepene, deriblant akromionreseksjon ved skuldersmerter, etter modell fra NHS.

FHI har gjort en metodevurdering, som ble klar i april, som kom fram til at man nasjonalt kan spare i overkant av 50 millioner kroner i året ved ikke å utføre operasjonene.

Lenker