Tilbud på betalingsløsninger

Servicekontoret har inngått gunstige avtaler med Melin Medical og iZettle for sine medlemmer.

Manuellterapeutenes Servicekontor har forhandlet fram avtaler på betalingsløsninger med to leverandører.

Melin Medical
Melin Medical leverer selvbetjente betalings- og administrasjonsløsninger til legekontorer, legevakter og klinikker i hele landet. Servicekontorets medlemmer får følgende tilbud via vår nye avtale:

1) Fysisk automat (som på bildet) med to måneders gratis og uforpliktende prøveperiode. Ordinær pris etter to måneder: 2 530 kroner + mva. Det er krav om minst 50 behandlinger per dag. Melins automater tilfredsstiller alle krav myndighetene setter, og er designet etter forskrifter for allmenn tilgjengelighet.  Lyd, lys og animasjoner guider pasienten gjennom en intuitiv betalingsprosedyre. Automaten er tilpasset eldre, rullestolbrukere, rullatorbrukere osv. Løsningen er helautomatisert. Når betaling finner sted blir den registrert automatisk i terapeutenes journalsystem.

2) Gratis online fakturaløsning. I økonomimodulen Melin Collectors får terapeuten  et komplett system for administrasjon av egenandeler, tilgang til ferdig regnskapsdokumentasjon, og ukes-, måneds- og årsrapporter. Dette gir en enkel regnskapsføring. Regnskapsfører kan gis mulighet til å hente ut nødvendige regnskapsopplysninger, slik at både terapeutens og regnskapsførerens jobb forenkles.

Utestående fordringer kreves inn via Melin Collectors. Melin Collectors mottar automatisk informasjon fra journalsystemet om hvilke regninger som ikke er betalt og sender faktura til pasienten. Når pasienten betaler, registreres dette automatisk i journalsystemet og pengene overføres direkte til ønsket konto.

Løsningen kan også brukes i solopraksiser/klinikker hvor fysisk automat ikke er hensiktsmessig. Økonomisystemet er altså tilgjengelig også for de som ikke har fysisk automat.

  • Medlemmer av Servicekontoret kan kontakte Emir Brdakic (eb@melinmedical.com) for nærmere informasjon.

iZettle
iZettle passer for mindre virksomheter og mobile virksomheter.

Som medlem av Manuellterapeutenes Servicekontor får du kortleser til introduksjonspris 399 kr. Det er ingen faste kostnader med iZettle. Servicekontormedlem betaler 1,5 % i transaksjonsavgift fra første krone (ordinær transaksjonsavgift er 2,75%).

For å gjøre bruk av tilbudet fra iZettle, gå til www.izettle.com/no/manuell