Tennisalbue og golferalbue

Tennisalbue og golfalbue er betegnelser for smerter på utsiden eller innsiden av albuen. Smertene oppstår gjerne som følge av overbelastning av senefestene i albuen, oftest som en følge av gjentatte, ensformige bevegelser uten tilstrekkelig hvile.

Tennisalbue og golferalbue er to tilstander som manuellterapeuter ofte undersøker og behandler. Hvis behov, kan manuellterapeuten henvise til spesialisthelsetjeneste.

Ved tennisalbue sitter smertene på utsiden av albuen (lateral epikondylalgi), mens smertene er sentrert rundt innsiden ved golfalbue (medial epikondylalgi). Smertene inntrer typisk ved bruk og belastning av underarmen og hånden, og medfører derfor ofte nedsatt styrke og funksjon i armen.

Begge tilstandene kan være smertefulle og føre til utfordringer i hverdagen.

Symptomer på tennis- og golfalbue kan være:

  • smerter under og etter bruk av armen
  • verkende smerter på yttersiden av albuen (tennisalbue)
  • verkende smerter på innsiden av albuen (golfalbue)
  • brennende følelse, svie, prikking eller stikkende smerter
  • nedsatt bevegelighet i armen
  • smerter som stråler ned i underarmen eller opp i overarmen
  • smerter når du vrir arm og hånd

Smertene kan komme og gå, som oftest er det relatert til forutgående bruk av armen.

Tennisalbue og golferalbue skyldes nesten alltid et repeterende og ensidig belastningsmønster uten tilstrekkelig hvile. Yrkesgrupper som bruker armene mye er spesielt utsatt, som for eksempel håndverkere og kontorarbeidere.

Tidligere trodde man at slike overbelastningsskader i senene skyldtes betennelse i senefestet. Nyere forskning har vist at dette ikke er tilfellet. Ved langvarig smerte kan det forekomme endringer i senestrukturen som gjør senen mindre elastisk og mer følsom for smerte.

I akuttfasen av en seneskade som ved tennis- og golfalbue kan endring av belastningsmønsteret og hvile være tilstrekkelig som behandling. Du kan også ta betennelsesdempende medisiner mot smertene i denne fasen.

Dersom plagene vedvarer i flere uker, anbefales det å supplere med et treningsopplegg. Treningsøvelser har vist seg å ha god effekt både på kort og lang sikt. Ved langvarige smerter i albuen anbefales det at du unngår bruk av smertestillende medikamenter, siden dette kan hindre reparasjon av skaden og opprettholde smerten.

Et treningsprogram har vist gode resultater, og andelen pasienter som blir bedre av trening er høy. Treningsprogrammet starter med lett belastning, som gradvis økes til tung belastning utover i programmet. I noen tilfeller kan det være aktuelt å kombinere trening med annen behandling, som for eksempel trykkbølgebehandling, tape, nålebehandling, bruk av støttebandasjer eller -skinner (ortose) eller bløtdelsbehandling (massasje og triggerpunktbehandling). Kirurgi bør alltid være siste alternativ i behandling av tennis- og golfalbue.

 

Lenke

Kilde