Takstplakat og prisliste for manuellterapeuter

Ny stønadsforskrift med oppdaterte egenandeler og refusjonstakster er klar.
  • Stønadsforskriften med fullstendig oversikt over takster og merknader, fins her…
  • Takstplakat utarbeidet av Manuellterapeutenes Servicekontor, som viser honorartakster og egenandeler hos manuellterapeut, se her…
  • Prisliste for oppslag på venterom o.l, se her… (Filen er i word-format og er redigerbar)

Arbeids- og velferdsdirektoratet har fastsatt nye L-takster fra 1.7.2024. Du finner oversikt over disse her…