Synstrøbbel kan gi vondt i nakke og skulder

By 6. juli 2018Ukategorisert

Synstrøbbel kan gi vondt i nakke og skulder

To undersøkelser utført av masterstudenter viser økt smerteforekomst i nakke og skulder hos barn med synsproblemer, sammenlignet med barn uten synsproblemer. 

– Funnene indikerer at hvis du har litt utfordringer med synet, som at du er litt langsynt, kan du få fysiske plager raskere. Langsynthet kan være vanskelig å fange opp, og dermed kan barn gå med dette uten at det blir oppdaget, sier forsker og veileder Helle K. Falkenberg til forskning.no. Hun arbeider ved Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse på Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Hennes kollega Hanne-Mari Schiøtz Thorud sier at stadig mer av det vi holder på med krever et godt syn. – Det gjelder ikke minst bruk av smarttelefon og nettbrett. Overbelastning av øyemusklene og synsfeil vil kunne påvirke musklene i nakken, skuldrene og ryggen.

Den ene undersøkelsen omfattet to grupper av barn i alderen 6-16. Den ene gruppen inkluderte 20 barn som hadde oppsøkt helsesøster med uspesifikke  smerter i nakke, skulder, øvre del av rygg og/eller hodepine. Deretter var de blitt henvist til fysioterapeut. Den andre gruppen var 20 tilfeldig utvalgte klassekamerater uten disse symptomene. De utgjorde en kontrollgruppe. Fysioterapiundersøkelsen avdekket økt smerte i øvre skulder i gruppen med barn med synsplager, sammenlignet med kontrollgruppen.

Den andre underøkelsen tok for seg 49 friske tolvåringer med normal utvikling og syn fra tre barneskoler. Alle fikk tilbud om å teste synet, og synsundersøkelser ble foretatt på skolene. Et spørreskjema ble brukt for å kartlegge øyeplager, muskel- og skjelettplager, tid foran PC/mobil-skjerm, ergonomi, fysisk aktivitet, utetid, hodepine og tretthet. Resultatene viser sammenhenger mellom syn, økt bruk av nettbrett og plager.

Les hele saken på forskning.no