Studie: – Kostbar smertebehandling virker ikke

Epidural ryggmargsstimulering ikke bedre enn placebo som behandling av langvarige ryggsmerter.

I en studie fra St. Olavs hospital i Trondheim, slår forskerne mer eller mindre fast at den kostbare behandlingsmetoden ikke fungerer.

– Med tanke på hvordan behandlingen øker, både i Norge og internasjonalt, blir nok mange svært overrasket over resultatene. Studien forandrer spillereglene. Det sier professor og nevrokirurg Sasha Gulati til NRK.

Årlig får mer enn 300 pasienter denne smertebehandlingen.  Metoden består av at en strømførende ledning stimulerer baksiden av ryggmargen. Ledningen er koblet til et batteri, som er plassert under huden til pasienten. 50 pasienter med smerter etter ryggkirurgi deltok i studien som gikk over ett år. Alle fikk operert inn en stimulator. Pasientene ble randomisert til blokker av behandling eller placebo (ingen stimulering). Verken pasientene eller kirurgene visste om stimuleringen var av eller på.

Resultatene viste at smertene, livskvaliteten og pasientenes aktivitetsnivå var det samme både med og uten stimulering.

– Det viktigste funnet vårt er at behandling med ryggmargsstimulator ikke hadde noen reell effekt hos pasienter med vedvarende smerter etter tidligere ryggkirurgi, sier Sasha Gulati ifølge NRK.

Lenker
Les hele saken på NRK.no
S Hara et al.: Effect of Spinal Cord Burst Stimulation vs Placebo Stimulation on Disability in Patients With Chronic Radicular Pain After Lumbar Spine Surgery. A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2022;328(15):1506-1514. doi:10.1001/jama.2022.18231