Stadig flere manuellterapeuter

Antallet manuellterapeuter i kommunehelsetjenesten øker.

Tall fra Helsedirektoratet viser at det blir flere manuellterapeuter i kommunehelsetjenesten. Ifølge Takstbruksundersøkelsen 2021-2022 (TBU) var det 584 terapeuter som krevde manuellterapitakster i kommunehelsetjenesten i 2021-2022. Det er fem flere enn i 2020-2021. I tillegg kommer 29 manuellterapeutstudenter.

Samme statistikk viser at det nå er 51 færre terapeuter i kommunale avtalehjemler for fysioterapeuter enn i foregående periode. Totalt utløste 3623 fysioterapeuter takster i kommunehelsetjenesten i 2021-2022, det vil si en nedgang på 1,4  prosent sammenlignet med 2020-2021.