Slik kontrollerer Helfo oppgjørene

Når en manuellterapeut sender oppgjørskrav til Helfo, blir kravene kontrollert. Les om bakgrunnen for kontrollene og hvordan Helfo gjennomfører dem.

Helfo forvalter årlig i overkant av 36 milliarder kroner, og i 2020 mottok Helfo over én million refusjonskrav fra helseaktører som manuellterapeuter, fysioterapeuter, leger og psykologer.

Når en helseaktør sender krav til Helfo, kan de bli kontrollert i flere ledd, både når oppgjøret sendes inn og i etterkant. Helfo utfører både automatiske kontroller og etterkontroller.

I en egen artikkel beskriver Helfo nærmere hvordan kontrollvirksomheten foregår i praksis.  Her beskrives også hvilke reaksjoner og virkemidler som benyttes hvis det avdekkes feilutbetalte refusjoner. Ett av virkemidlene er krav om tilbakebetaling. Per andre kvartal 2022 har Helfo krevd 8 millioner kroner tilbakebetalt i det som de mener er feilutbetalte refusjoner på fysioterapiområdet.  Beløpet fordeler seg på fire ulike terapeuter.

Gå til artikkel om Helfos kontrollvirksomhet…