Prøver ut primærhelseteam

By 6. desember 2017Ukategorisert

Prøver ut primærhelseteam

Helseminister Bent Høie starter forsøk med sykepleiere på fastlegekontor.

– Kommunene har helse- og omsorgstjenester som ofte er gode hver for seg. Men mange pasienter og brukere opplever at tjenestene ikke henger sammen, og at behandlingen blir stykkevis og delt. Derfor vil vi nå prøve ut nye måter å jobbe på, sier Bent Høie i en pressemelding.

Primærhelseteam er en tverrfaglig gruppe som skal arbeide sammen for å gi helse- og omsorgstjenester til innbyggerne på fastlegens liste. Kjernen i teamet skal bestå av fastlege sammen med sykepleier og helsesekretær. Primærhelseteamet skal være en utvidelse av fastlegekontoret. Teamet skal ta utgangspunkt i pasientens behov og ressurser. Pasienten skal få tettere oppfølging, for eksempel ved hjemmebesøk.

To ulike modeller for finansiering skal prøves ut fra 1. april 2018. Forsøksordningen skal vare i tre år.

Åtte kommuner og tre bydeler er valgt til å delta i forsøksprosjektet, eller pilotprosjektet som det også kalles i et høringsnotatet fra departementet: Seljord, Ørskog, Flora, Malvik, Kristiansand, Ringsaker, Eid, Rana og Oslo med bydelene Alna, Nordstrand og Sagene. Piloten starter våren 2018 og vil vare i tre år. Helsedirektoratet vil ha ansvar for å følge opp ordningen. Det er i statsbudsjettet foreslått å bevilge 55 millioner til forsøket.

Lenke
Se høring «Gjennomføring av forsøk med primærhelseteam i utvalgte kommuner. Forslag til forsøksforskrift med hjemmel i folketrygdloven § 25-13 og andre forskriftsendringer for å legge til rette for pilot primærhelseteam.»