Pasientskader ga 190 millioner i erstatninger

Størst erstatningsutbetalinger etter behandling hos tannleger og leger i privat helsetjeneste.

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) fikk i 2009 ansvaret for å behandle erstatningskrav for privat helsetjeneste. NPE har utarbeidet en rapport som viser utviklingen av antall saker og erstatningsutbetalinger for perioden 2009-2016.

I løpet av de åtte årene rapporten omhandler, har NPE mottatt 3.817 krav om erstatning etter skader i privat helsetjeneste. I 9 av 10 tilfeller dreier det seg om skader etter behandling hos private tannleger eller ulike private leger og legespesialister. I 1.095 saker har pasienten fått medhold i sine klager, og det er blitt utbetalt cirka 190 millioner kroner i erstatninger. Tannleger og legeprofesjonene står også cirka 90 prosent av erstatningsutbetalingene, eller cirka 170 millioner kroner. Tannlegesakene, som utgjør 64 prosent av medholdssakene, står for 34 prosent av den totale erstatningssummen. Legesakene utgjør 24 prosent av medholdsskaene, og 56 prosent av de totale erstatningene.

I perioden var det 107 saker som gjaldt kiropraktorbehandling. I 14 av kiropraktorsakene fikk pasienten medhold i sine krav om erstatning. Tre av disse handler om hjerneinfarkt i forbindelse med behandling av nakke. Det er utbetalt cirka 12,5 millioner kroner i erstatninger etter skader oppstått som følge av kiropraktorbehandling. Dette utgjør om lag syv prosent av de totale erstatningsutbetalingene.

Når det gjelder manuellterapeuter er det registrert syv innkomne saker, hvorav to fikk medhold av NPE. Samlet erstatningsutbetaling i disse to sakene var 10.000 kroner.
For fysioterapeuter har erstatningsutbetalingene vært snaue 1,4 millioner.
Last ned NPE-rapporten her…