Pasientinformasjon kan være på avveie

Det kan ikke utelukkes at pasientopplysninger er kommet på avveie i dataangrepet mot Helse sørøst, sier helseminister Bent Høie (H) og justisminister Sylvi Listhaug (Frp).

– Vi er utsatt for et angrep fra en avansert og profesjonell aktør. Det er så langt ingen tegn på at det har gått ut over pasientbehandling, pasientsikkerhet eller at pasientopplysninger er på avveie. Men det siste kan ikke utelukkes, sier helseminister Bent Høie (H), ifølge NTB.

I ettermiddag orienterte han og justisminister Sylvi Listhaug pressen om at Helse sørøst har vært utsatt for et dataangrep. Angrepet ble avdekket da Sykehuspartner, som leverer IT-tjenester til norske helseforetak, mandag for ti dager siden oppdaget unormal aktivitet i datasystemene til Helse sørøst. Innbruddet etterforskes av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som mistenker at noen samler inn opplysninger for en fremmed stat.

Justisminister Listhaug la til at det er en alvorlig situasjon.

– Det er satt i gang tiltak for å begrense konsekvensene. Det er alvorlig at en organisert og profesjonell aktør klarer å bryte seg inn i våre systemer. Det er blitt gjennomført en rekke tiltak for å fjerne trusselen, og ytterligere tiltak vil bli gjennomført i tiden framover,

Ingen av de to statsrådene ville svare på spørsmål om hva slags opplysninger som er kommet på avveie, om det er konkrete mistanker mot en aktør, hva som kan være motivet for angrepet eller hva som er det potensielle skadeomfanget.

Helse Sør-Øst omfatter rundt 2,8 millioner mennesker i fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

Helseforetaket har tidligere fått kritikk for å outsource IT-infrastrukturen. NRK avslørte i fjor at IT-arbeidere i India, Bulgaria og Malaysia hadde tilgang til pasientjournaler. Datatilsynet konkluderte med at det ble gjort mangelfulle vurderinger av sikkerhet og risiko før helseforetaket satte ut IT-systemer til utlandet. Det førte til millionbøter for helseforetaket og ni sykehus, se her…