Ny statsråd for eldre og folkehelse

Åse Michaelsen fra FrP er statsråd for eldre og folkehelse i Erna Solbergs utvidede regjering.

Solbergs utvidede regjeringen innebærer at Helse- og omsorgsdepartementet får en ny statsråd i tillegg til Bent Høye (H). Åse Michaelsen overtar ansvaret for arbeidet med den kommunale omsorgstjenesten og for folkehelsearbeidet. Den kommunale omsorgstjenesten omfatter blant annet sykehjem og omsorgsboliger, hjemmesykepleie og praktisk bistand, samt helsetjenester i sykehjem. Hun overtar også ansvaret for Folkehelseinstituttet og Statens strålevern.

 Regjeringen har startet arbeidet med kvalitetsreformen «Leve hele livet». Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Derfor er det naturlig å ha en egen statsråd for eldre- og folkehelse i helsedepartementet, som Bent Høie leder. Jeg er glad for at Åse Michaelsen har takket ja til denne oppgaven, sier Solberg i en pressemelding.

Helseminister Bent Høie har ansvaret for øvrige saker i departementet.