Norsk studie kan endre leddgiktsbehandling

Ny studie viser at stabil behandling med immundempende legemidler ga færre oppbluss av sykdom enn ved nedtrapping av behandlingen. Resultatene gir ny kunnskap om hvordan leddgikt skal behandles.

Det er Diakonhjemmet Sykehus i Oslo som opplyser dette på sine nettsider. Leddgikt eller revmatoid artritt, er en sykdom som ubehandlet gir betydelig redusert livskvalitet grunnet blant annet betennelse og ødeleggelse av ledd.

– Behandlingen av den autoimmune betennelsessykdommen leddgikt har blitt revolusjonert de to siste tiårene. I mange tilfeller vil behandlingen være så effektiv at pasientene opplever få eller ingen symptomer på sykdommen. Det har manglet gode data på hvorvidt pasienter som har vært helt eller tilnærmet symptomfrie i lengre tid, såkalt remisjon, kan redusere immundempende behandling. Dette ønsket man å studere i den norske ARCTIC REWIND studien, forteller lege og forsker ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo, Siri Lillegraven.

160 pasienter deltok i studien. Alle brukte etablerte legemidler, i hovedsak metotreksat. Deltakerne ble tilfeldig delt inn i to grupper, der den ene gruppen halverte behandlingen og den andre gruppen fortsatte med uendret behandling. Etter ett år så man at 26 % av deltakerne som halverte behandling hadde hatt en klar sykdomsforverring i løpet av oppfølgingen, mens bare 6 % i den stabile gruppen hadde hatt oppbluss av sykdommen.

Les mer om studien på Diakonhjemmets nettside, se her…