Normen oppdatert med GDPR-tilpasninger

By 27. juni 2018Ukategorisert

Normen oppdatert med GDPR-tilpasninger

Ny Norm for datasikkerhet i helsetjenesten er nå klar, men blir først gjeldende når ny EUs personvernforordning (GDPR) blir implementert i norsk lov.

Versjon 5.3 av Normen (Bransjenorm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten) publiseres nå slik at sektoren kan gjøre seg kjent med innholdet. Dokumentet trer imidlertid i kraft som gjeldende versjon av Normen først ved ikrafttredelse av ny personopplysningslov.

EUs personvernforordning (GDPR) 2016/679 av 27. april 2016 implementeres i Norge som lov ved ny personopplysningslov i 2018. Ifølge Datatilsynet vil dette skjer tidligst i juli.

Innføring av personvernforordningen fører til enkelte endringer og tilpasninger i eksisterende helselovgivning.

Det pågår et kontinuerlig tilpasnings- og utviklingsarbeid av Normen. Formålet er å sikre at Normens krav er i overenstemmelse med nytt lovverk, utvide Normens område til å omfatte mer personvern og å oppdatere Normen med nye krav tilpasset den teknologiske utviklingen.

Versjon 5.3 av Normen er et ledd i dette tilpasnings- og utviklingsarbeidet. I denne versjonen har Normen fått ny struktur, den er gjennomgått for å sikre at det ikke er motstrid mellom Normen og nytt lovverk, og enkelte artikler fra forordningen er innarbeidet.

Dette opplyser Direktoratet for e-helse.

For de som ønsker å lære mer om dette er Normkonferansen 2018 åpen for påmelding.

Temaer som kommer til å prege konferansen er bl.a. ny personopplysningslov og GDPR, IKT-beredskap, IoT/med.tek/velferdsteknologi, cybersikkerhet, trusler og trender 2019.