Nasjonal løsning for prøvesvar

Helsepersonell og pasienter skal få tilgang til alle typer røntgen- og labsvar, uavhengig av hvem som har bestilt undersøkelsen og hvor undersøkelsen er utført, mot slutten av 2022.

Det skriver Dagens Medisin.

E-helsedirektoratet prioriterer nå å få på plass er en løsning som skal gi helsepersonell og pasienter trygg og sikker tilgang til alle typer lab- og røntgensvar, uavhengig av hvem som har bestilt undersøkelsen og hvor undersøkelsen er utført.

I dag er det kun den som har bestilt undersøkelsen som får svaret, og andre behandlere må kontakte vedkommende via brev eller telefon for å få svaret.

Denne nye løsningen, NILAR (Nasjonal informasjonstjeneste for laboratorie- og røntgensvar), har som mål å gjøre denne informasjonen tilgjengelig for helsepersonell i kjernejournal og for pasient på helsenorge.no.

Planen er at NILAR tilgjengeliggjøres mot slutten av 2022.

Stortinget  bevilget 189 millioner kroner til jobben med digitale samhandlingsløsninger i helse- og omsorgssektoren i 2021.

Lenke

Planlegger å ha nasjonal løsning for prøvesvar klar neste år