Muskel&Skjelett Prisen 2022

Har du gjennomført et forskningsprosjekt på muskel- og skjelettområdet?

Muskel&Skjelettprisen er norsk manuellterapis forskningspris, og utdeles på det årlige muskelskjelettseminaret i regi av Manuellterapeutenes Servicekontor og Norsk Manuellterapeutforening. Prisen er på kr. 20.000,- eller kan deles på to søkere à kr. 10.000,-.

Forskningsprosjekter basert på kvantitativ og kvalitativ metode, inkludert litteraturstudier, er aktuelle. Alle manuellterapeuter, leger, kiropraktorer og fysioterapeuter i Norge kan delta.

Ønsker du å presentere ditt forskningsprosjekt på seminaret kan du søke om dette ved å sende inn sammendrag og prosjektbeskrivelse på forhånd til info@manuellterapi.no. Sammendraget skal være på maksimum 300 ord og være skrevet på norsk. Frist for innsendelse er 1. oktober. En priskomité vil foreta vurdering, gradering og endelig utvelgelse av vinner(e) av prisen.

Les statuttene for prisen her….