Muskel- og skjelett forårsaker mest produksjonstap

Ikke-dødelige sykdommer, som muskel- og skjelettplager, forårsaker mest tapt arbeidsdeltagelse og høye behandlingskostnader. Slike sykdommer koster dermed mer for samfunnet enn dødelige sykdommer.

Fagfolk ved Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Universitetet i Bergen og Institute for Health Metrics and Evaluation i Seattle har nylig publisert en artikkel i tidsskriftet Health Policy der de tar utgangspunkt i beregninger av ulike sykdommers byrde for den norske befolkningen. Med sykdommers byrde menes helsetap i form av tapt livskvalitet og tapte leveår.

Arbeidet bygger på norske data om behandlingskostnader og produksjonstap (tapt arbeidskraft), publisert av Helsedirektoratet i 2016.

Muskel- og skjelettsykdommer forårsaker mest produksjonstap i samfunnet, men psykiske lidelser står for de største behandlingsutgiftene, ifølge forskerne. Alvorlige tilstander, som kreft og hjerte-/karlidelser, har høy dødelighet. De har likevel mindre innvirkning på produksjonstap i samfunnet, ettersom de i større grad rammer den eldre befolkningen.

Les mer her…