Kul i håndflaten

Kulen var øm å ta på og ga ilende smerter i utover i tommelen når pasienten støtte på den.

Kuler i hendene er ikke en uvanlig problemstilling i klinikken. De aller fleste kuler i hånd og håndledd er benigne og gir ikke grunn til bekymring. Men ved usikker diagnose bør man vurdere videre utredning. Legetidsskriftet beskriver i en kasuistikk en slik utredningsprosess.

Kuler som vokser raskt, gir uvanlige symptomer eller har dypere beliggenhet, må utredes. Det samme gjelder når det er mistanke om at tumor ligger tett på større nerver eller kar. I slike tilfeller er MR-undersøkelse anbefalt. Ultralyd kan identifisere væskeinnhold og er først og fremst verdifullt for å skille overfladiske ganglier fra solide tumorer. Røntgen bør tas ved mistanke om skjelettaffeksjon. Nasjonal kompetansetjeneste for sarkom ved Oslo universitetssykehus har utarbeidet et flytskjema for hvilke pasienter med bløtvevstumorer som skal utredes med MR-undersøkelse, og hvilke som skal henvises til sarkomgruppe.

  • Les hele artikkelen i legetidsskriftet her…
  • Les mer om sarkomer og Nasjonal kompetansetjeneste for sarkom her…