KS om tildeling av driftstilskudd

By 7. januar 2019Ukategorisert

KS om tildeling av driftstilskudd

Kommunenes arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, KS, beskriver hvordan prosessen med tildeling av driftstilskudd skal foregå. 

Se artikkel på nettsidene til KS…

Tildeling av driftstilskudd i kommunene skal skje til den søker som er best faglig kvalifisert, skriver KS på sine nettsider. Dette kvalifikasjonsprinsippet betyr at kommunen skal legge vekt på søkerens utdanning, erfaring og for øvrig andre forhold som fremgår at kunngjøringen.

Vedtak om tildeling skal skje etter en sammenlignende vurdering av søkerne. Ved tildeling av driftstilskudd lokalisert til en gruppepraksis, skal gjenværende fysioterapeuters uttalelse om hvem de vurderer som best kvalifisert tillegges vekt, forutsatt at uttalelsen er relevant og bygger på saklige kriterier. KS understreker at kommunen treffer vedtak om tildeling på selvstendig grunnlag. Vedtak om tildeling skal være skriftlig, og det skal gis en begrunnelse for avgjørelsen.  Det skal også gis opplysning om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere fremgangsmåten ved klage.