– Kirurgi best ved langvarig isjias

By 14. august 2020Ukategorisert

– Kirurgi best ved langvarig isjias

Kirurgisk behandling av prolaps i korsryggen med isjias ga bedre resultater enn konservativ behandling.

De fleste som får isjias fra prolaps i korsryggen blir bra av seg selv i løpet av tre–fire måneder. Det har imidlertid vært forsket lite på hva som er den beste behandlingen for pasienter med langvarige symptomer.

I en canadisk studie ble 130 pasienter med prolaps randomisert til henholdsvis kirurgisk eller konservativ behandling.  Symptomene hadde vart fra 4 til 12 måneder, og diagnosen var bekreftet med MR hos alle pasientene. På en smerteskala fra 0 til 10 var beinsmertene seks måneder senere redusert fra 7,7 til 2,8 hos gruppen som ble operert, og fra 8,0 til 5,2 hos gruppen som fikk konservativ behandling.

– Denne studien viser at kirurgi er et godt behandlingsalternativ 4–12 måneder etter symptomstart, og at dette kan være et fornuftig tidsvindu for elektiv prolapskirurgi, sier Tore Solberg, som er overlege ved Nevrokirurgisk avdeling, UNN og faglig leder for Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi til legetidsskriftet.no.

Lenker