Husk påmeldingsfristen 8. oktober

Digitalt NTNU-kurs: Henvisning til spesialist

Det populære kurset «Henvisning til spesialist» (7,5 studiepoeng) blir arrangert på ny høsten 2021 ved NTNU. Forrige gang kurset ble tilbudt var i 2018, og kurset har ved tidligere anledninger fått svært gode skussmål fra deltakerne.

Kurset har som formål å gi en grundig forståelse av problemstillinger knyttet til henvisning til spesialist. Kurset vil også gi en dypere forståelse av hvordan andrelinjetjenesten behandler pasienter. Dyktige fagpersoner og spesialister fra ulike profesjoner vil gå i dybden på tjenestens behandlingsmuligheter og begrensninger. Gjennomført kurs vil kunne bidra til at en som behandler får en mer målrettet henvisningspraksis. Kurset er åpent for manuellterapeuter og annet helsepersonell med henvisningsrett.

Nytt av året er at kurset gjennomføres heldigitalt, over fire uker. I tidsrommet fra uke 44 til og med 47 vil det gjennomføres digitale forelesninger på tirsdager før lunch og torsdager etter lunch. Første undervisningsdag blir tirsdag 2. november, og siste undervisningsdag torsdag 25. november. Kurset avsluttes med en digital eksamen fredag 3. november. Ved å avholde et heldigitalt kurs ønsker en å gjøre det enklere for kursdeltakerne å kombinere kurset med ordinær jobb. I tillegg vil kursdeltakerne slippe reiseutgifter og utgifter til kost og losji.

NB! Kursets søknadsfrist er 8. oktober. (NY!)

Lenker

  • Les mer om kurset på NMFs hjemmeside, se her…
  • Kursets hjemmeside på NTNU.no