Første tverrfaglige retningslinjer ved hoftebrudd

By 15. mai 2018Ukategorisert

Første tverrfaglige retningslinjer ved hoftebrudd

En gruppe ortopeder, geriatere og anestesileger står bak de første norske ortogeriatriske retningslinjene for tverrfaglig behandling av hoftebrudd.

Retningslinjene legger vekt på tverrfaglig behandling og et helhetlig pasientforløp. Her beskrives både organisatoriske og kliniske forhold, preoperativ optimalisering, operasjonsmetoder, smertelindring, håndtering av komorbiditet, rehabilitering, forebygging av nye brudd og trygg utskriving.

Bak de nye retningslinjene, som ble lansert på det første norske ortogeriatriske vårmøte i Oslo i forrige uke, står Norsk ortopedisk forening, Norsk forening for geriatri og Norsk anestesiologisk forening.

– Det er ingen garanti for rask implementering, men har vi ingen retningslinjer, har vi jo heller ingen standard for hvordan behandling skal gis, og vi har lite å argumentere med faglig. Noen av kriteriene for god behandling er at hoftebruddpasientene skal opereres raskt og skal ha tverrfaglig behandling. Retningslinjene setter dermed en standard. Dette er gjort i andre land, men inntil nå ikke i Norge, sier geriater Ingvild Saltvedt til Dagens Medisin.

Les hele saken her…