Forskrift om behandlingsreiser

By 2. januar 2018Ukategorisert

Forskrift om behandlingsreiser

Regjeringen har fastsatt ny forskrift for behandlingsreiser til utlandet.

Ifølge forskriften som tok til å gjelde ved nyttår, kan pasienter med kroniske inflammatoriske revmatiske leddsykdommer, pasienter med postpoliosyndrom og pasienter fra 4 år med barneleddgikt (juvenil idiopatisk artritt) få støtte til behandlingsreiser. Behandlingsreise er et organisert diagnosespesifikt behandlingstilbud i land med varmt og solrikt klima som finansieres over egen post i statsbudsjettet.

For å kunne søke må søkerens diagnose være fastsatt av legespesialist med relevant spesialistkompetanse og skal bygge på internasjonalt anbefalte diagnose- eller klassifikasjonskriterier. For barn skal diagnostisering foretas av barnelege eller av lege med spesialistgodkjenning innenfor relevant fagområde.

Les hele forskriften her…