Færre knær opereres

Antallet kneoperasjoner går ned ved norske sykehus. Men ved private sykehus utenfor Helse Sør-Øst øker antallet kraftig.

Det er Dagens Medisin som omtaler en norsk studie som viser at omfanget av artroskopiske kneoperasjoner som det offentlige betaler for, gikk ned med 33 prosent i perioden mellom 2012 og 2016. Se artikkel her…

Studien har sammenlignet artroskopiske kneoperasjoner i Helse Sør-Øst med de tre øvrige helseforetakene, både i offentlige sykehus og private sykehus med avtale.

Sykehusene i Helse Sør-Øst utførte 48 prosent færre artroskopiske kneoperasjoner i perioden. Nedgangen i de private sykehusene med avtale i Helse Sør-Øst var på 30 prosent.

I de tre øvrige regionene hadde de private sykehusene med avtale en økning på hele 63 prosent.

Totalt i hele landet hadde private sykehus en økning på 12 prosent i slike operasjoner fra 2012 til 2016.

Helse Sør-Øst innførte i 2015 nye retningslinjer for avtalene med både offentlige og private tilbydere: Det er nå et krav om at andelen av opererte over 50 år ikke overstiger 20 prosent. Det stilles også krav til at tre måneders fysioterapi skal forsøkes før kirurgi.

 

Les originalstudien på BMJ Open