Endringer i lover og forskrifter

By 22. desember 2017Ukategorisert

Endringer i lover og forskrifter

Oversikt over lov- og forskriftsendringer som trer i kraft på helse- og omsorgsfeltet 1. januar 2018.

Regjeringen har på sine nettsider laget en oversikt over endringer i lover og forskrifter som trer i kraft 1. januar 2018.

Blant disse er:

Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunale driftsavtale:

Forskriften skal være et styringsverktøy for kommunene i forvaltning av fysioterapitjenesten.

Lov om folketrygd § 5-8:

Bortfall av krav til henvisning for å få stønad til fysioterapi. Lovendringen innebærer at pasienten kan oppsøke fysioterapeuten direkte uten henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut.

Forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenesten:

Endringen innebærer at kommuner med mindre enn 2000 innbyggere kan søke om fastlønnstilskudd for samme fysioterapeut selv om denne har en kommunal stilling i kommunen og en driftsavtale med samme kommune.

Se hele listen her…