Diabetes 1 påvirker barns knokler

Dansk forskning viser overraskende knokkelforandringer hos barn med type 1 diabetes.

– Man har lenge visst at diabetes kan gi komplikasjoner på lang sikt i de små blodkarene i nyrer, øyne og nerver. At knoklene også påvirkes, og at det skjer allerede i ung alder, er forholdsvis nytt, sier lege Gitte Fuusager.

Hun er førsteforfatter på en artikkel som er publisert i British Medical Journal Open Diabetes Research & Care.

Det er kjent at voksne med type 1 diabetes har knokkelforandringer som gir opptil seks ganger forøket risiko for benbrudd. Ser man nøye etter finner man at knokkelforandringene starter allerede i ung alder.

Det viktigste funnet for forskerne er at det ser ut til å være sammenheng mellom forandringer i knoklene hos barn og unge med diabetes 1 og nivået av blodsukker i løpet av siste år. Det kan tyde på at det høye blodsukkeret er årsaken til knokkelforandringene.

Les sak på Syddansk Universitets nettside…