Dårlig prognose når kroniske smerter varer over flere år

By 7. juni 2018Ukategorisert

Dårlig prognose når kroniske smerter varer over flere år

Når smertene varer lenger enn ett år, øker sannsynligheten for at plagene vil vedvare.

Det viser en norsk studie med deltakere fra Nord-Trøndelag, som er publisert i European Journal of Pain. De fleste kroniske smertetilstandene var muskel- og skjelettsmerter.

– Studien viser at de som rammes av kroniske smerter har relativt gode sjanser for å bli friske igjen i løpet av det første året, sier Tormod Landmark, førsteforfatter og postdoktor ved Institutt for psykologi ved NTNU.

Dårligere prognoser med tiden

38 prosent av de som ble rammet av kroniske smerter hadde fortsatt disse plagene etter ett år. Når smertene varer lenger enn ett år, øker sannsynligheten for at plagene vil vedvare.

– Blant de som hadde smerter i over ett år, hadde 60 prosent også smerter etter to år. Dersom man har smerter i over tre år, er sannsynligheten hele 92 prosent for at smertene vedvarer, sier Landmark til Dagens Medisin.

– Har pasienten hatt kroniske smerter i tre år, er det ikke sannsynlig at dette går over – spesielt ikke hvis pasienten også har tilleggsplager som søvnløshet eller depresjon, sier han.

Fellestrekk

Forskerne ser at de som har kroniske smerter over lengre tid, har en del fellestrekk.

– Mange sliter med søvnproblemer, depresjon, verste-fall-tenkning og følelse av hjelpeløshet overfor smertene. De samme prediktorene gjelder også for å utvikle kronisk smerte i utgangspunktet, sier Landmark.

Han mener behandlerne kan ta disse faktorene med i regnestykket når de vurderer hvordan de skal agere overfor en person med kroniske smerter.

– De gjør prognosen dårligere, og hvis pasienten sliter med en del av dette, kan det være viktig å sette i verk tiltak før det har gått for lang tid. Hvis pasienten derimot har få tilleggsproblemer av denne typen, og smerten ikke har vart over flere år, er det god sjanse for at det vil gå over av seg selv, sier Landmark.

Les hele saken hos Dagens Medisin…