Brukermedvirkning i forskning

Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) inviterer til workshop i brukermedvirkning i forskning på Zoom 16. juni.

Målet for workshopen er å samle forskere og brukere for å legge grunnlag for god samhandling og brukermedvirkning i forskning i fremtiden.

Workshopen er for helsepersonell, pasienter og pårørende, og er gratis.

Les mer om workshop, program og påmelding, se her…