Brudd mellom staten og fastlegene

By 25. juni 2018Ukategorisert

Brudd mellom staten og fastlegene

Det er brudd i forhandlingene mellom Legeforeningen og staten om oppgjøret for fastlegene.

– Statens tilbud er ikke på langt nær nok til å løse krisen fastlegeordningen er i. Vi ser derfor ingen annen utvei enn å bryte forhandlingene. Situasjonen som nå er skapt, er det et politisk ansvar å rydde opp i, sier legepresident Marit Hermansen (bildet) til Legeforeningens hjemmeside.

Ifølge foreningen står fastlegene overfor en arbeidsmengde som er blitt stadig mer uhåndterlig og en arbeidsbelastning som blir stadig tyngre.

Staten på sin side mener de har vært imøtekommende.

– Jeg tar på største alvor at mange av fastlegene har et stort arbeidspress. For å redusere arbeidspresset tar vi flere grep. Vi ser blant annet på hvordan vi skal rekruttere flere leger og redusere antall oppgaver, sier helseminister Bent Høie i en pressemelding.

Staten har tilbudt fastlegene en lønnsvekst på 2,8 prosent. Det er det samme som oppgjørene i resten av samfunnet i år. På toppen av dette har de fått tilbud om ytterligere 100 millioner kroner. Dette skal kompensere for økte arbeidsoppgaver. Staten har også imøtekommet Legeforeningen på at dagens listelengde på 1500 pasienter skal vurderes.

– Dette er en krevende situasjon. Det finnes ingen konfliktløsningsmekanismer som ved tarifforhandlinger. I en slik situasjon må Helse- og omsorgsdepartementet fastsette forskrift, blant annet for å følge opp stortingets vedtak om egenandelsregulering 1. juli. Departementet vil også opptre ryddig overfor legene og gi dem en inntektsregulering per 1. juli som vanlig. Dette vil skje i tråd med statens siste tilbud, sier Høie.