Bortfall av krav til henvisning til fysioterapeut

Fra 1. januar 2018 trenger ikke pasienter lenger henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få stønad til fysioterapi.

Stortinget har vedtatt at kravet til henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor bortfaller fra 1. januar 2018. Dette betyr at pasienter som har behov for fysioterapi kan oppsøke fysioterapeut direkte. Det er fortsatt en forutsetning for stønad at pasienten går til en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen.

Gjelder også EU/EØS-området

Helfo opplyser på sine nettsider at det heller ikke er nødvendig med henvisning ved stønad til fysioterapi i et annet EU/EØS-land.

Den enkelte fysioterapeut har et selvstendig ansvar for å vurdere pasientens behandlingsbehov og skal ved behov samarbeide med pasientens fastlege og med andre relevante tjenesteytere.

Haste- og alvorlighetsgrad

Fysioterapeuter med driftsavtale skal vurdere alle henvendelser og prioritere ut fra en konkret vurdering av haste- og alvorlighetsgrad. Fysioterapeutene skal også ta hensyn til nasjonale og kommunale prioriteringer. Dette er regulert i ny forskrift om kvalitets- og funksjonskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale som trer i kraft 1. januar 2018.

Bortfallet av kravet til henvisning til fysioterapeut er ifølge Helfo ett av flere tiltak for å sikre kvalitet i tjenesten og mer effektiv bruk av ressurser.

Helfo har også utarbeidet en plakat som fysioterapeuter kan ta utskrift av og henge opp i egne lokaler for å informere pasienter om endringen: https://helsenorge.no/SiteCollectionDocuments/Helfo/Plakat-Trenger%20ikke%20henvisning%20til%20fysioterapi-1.%20januar%202018.pdf

Lenke
Bortfall av krav til henvisning til fysioterapeut, sak på Helfos nettside.