Behandling av korsryggsmerter

North American Spine Society har publisert retningslinjer for diagnostisering og behandling av lave korsryggsmerter.

«The NASS Clinical Guideline for the Diagnosis and Treatment of Low Back Pain» bygger på 45.000 artikler og har tatt fire år å utarbeide. De nyeste artiklene er fra februar 2016, og redaktørene  skriver at nyere forskning kan ha kommet til etter dette tidspunktet. Pasientpopulasjonen omfatter voksne, det vil si personer over 18 år. Anbefalingene i retningslinjene er karakterisert som A, B, C eller I, der A er basert på god, B middels og C dårlig dokumentasjon. I er «utilstrekkelig», «motstridende» eller dokumentasjon som ikke tillater en anbefaling.

Lenke
The NASS Clinical Guideline for the Diagnosis and Treatment of Low Back Pain (2020)