Bedriftene taper 36 milliarder på korttidsfravær

By 6. august 2018Ukategorisert

Bedriftene taper 36 milliarder på korttidsfravær

Antall tapte årsverk på grunn av sykefravær som dekkes av bedriftene, utgjorde nær 54.000 i 2017. Dette tilsvarer omtrent 36 milliarder kroner i totale kostnader for privat næringsliv, viser ny rapport fra Bedriftsforbundet.

Bedriftsforbundet organiserer små og mellomstore bedrifter.

Muskel- og skjelettsykdommer og psykiske lidelser er viktigste årsaker til sykefravær. 1. kvartal i år var sykefraværet på 6,36 prosent. 5,38 prosent av fraværet var «legemeldt» (det vil si meldt av lege, manuellterapeut eller kiropraktor), mens 0,97 var egenmeldt.

Sykefravær er en betydelig kostnad, ikke bare for samfunnet i form av sykepenger mv. – men også for bedriftene. Disse har kostnader i form av lønn til den sykemeldte i arbeidsgiverperioden og i form av et eventuelt produksjonstap som følge av at bedriften ikke kan dra nytte av den sykemeldte arbeidskraften i produksjonen. Videre påløper potensielle tilleggskostnader som meradministrasjonskostnader, vikarutgifter eller overtidskostnader til de andre ansatte i bedriften. Sykefravær kan også ha indirekte kostnader, for eksempel gjennom økt arbeidspress for øvrige ansatte i bedriften.

Kostnader ved sykefravær for bedrifter med opptil 100 ansatte utgjorde rett under 2/3 av næringslivets sykefraværskostnader (62,5 prosent), samlet sett om lag 22,5 milliarder kroner i 2017. SMB-bedrifter med opptil 50 ansatte hadde om lag 19,4 milliarder kroner i sykefraværskostnader, noe som utgjør over halvparten av de totale sykefraværskostnader for næringslivet.

 Bedriftsforbundets rapport: Sykefravær i privat sektor (Juli 2018)