– Antibiotika ikke bedre enn placebo

Antibiotikebehandling hjalp ikke pasienter med langvarige ryggsmerter, skiveprolaps og Modics forandringer mer enn placebo.

180 pasienter deltok i 2015-2017 i en studie som undersøkte effekten av antibiotikabehandling på denne pasientgruppen. Deltakerne ble rekruttert fra seks norske sykehus og deretter randomisert til en tre måneders tablettkur, enten 750 mg amoxicillin eller placebo. Primært utfallsmål var skår på funksjonsskjemaet Roland Morris Disability  Questionnaire (RMDQ) ett år etter intervensjonen. Analysen viste at antibiotikabehandlingen ikke ga noen signifikant klinisk effekt sammenlignet med placebo.

Bakgrunnen for studien er en tilsvarende dansk studie som ble publisert i 2013. Den konkluderte med at behandling med antibiotika hos tilsvarende pasienter som i den norske studien, hadde en svært god effekt ett år etter en 100 dagers antibiotikakur. Det ble da lansert en hypotese at korsryggsmerter i enkelte tilfeller forårsakes av bakterieinfeksjon i mellomvirvelskiven som fører til Modics forandringer. Det ble antatt at tilstanden således kan leges med antibiotika.

Nyttig for noen?

Lege og førsteforfatter Lars Christian Bråten sier til VG at det fortsatt kan være en mulighet for at noen pasienter med korsryggsmerter vil kunne ha nytte av antibiotika.

– Vi kan ikke sikkert si hvorfor disse pasientene er blitt bedre, men vi sjekker nå om det er undergrupper i studien som har hatt effekt av antibiotika. Hovedfunnet vi har gjort er et gjennomsnitt for alle 180 deltakerne, men det kan vise seg at en eller flere undergrupper har signifikant effekt av behandlingen.

Lenke
Lars Christian Haugli Bråten og medarbeidere: Efficacy of antibiotic treatment in patients with chronic low back pain and Modic changes (the AIM study): double blind, randomised, placebo controlled, multicentre trial. BMJ 2019