Skjemaer

Skjemaer med norsk tekst

 Back Beliefs Questionnaire, norsk versjon. Spørreskjema for å finne ut av hva folk tenker om problemer i nedre del av ryggen.

 Acute Low Back Pain Qestionnaire (ALBPQ), norsk oversettelse. Spørreskjema for bedømmelse av akutte ryggsmerter.

 Coop-Wonca, norsk oversettelse.

 Fear Avoidance Belief Qustionnaire, norsk oversettelse. Spørreskjema for å kartlegge smerte, fysisk aktivitet og jobb.

 The Hopkin’s Symptom Check List (HSCL-25), norsk oversettelse. Sjekkliste for symptomer.

 Modified Oswestry Disability Index, norsk oversettelse. Skjema utarbeidet for at behandleren skal få opplysninger om hvordan ryggsmerter påvirker evnen til å klare seg i dagliglivet. Utregning av score på Oswestry-skjema (pdf-dokument)

 Enkelt spørreskjema for pasienttilfredshet. Kan brukes på instituttet.

 Roland Morris’ spørreskjema for funksjonsbegrensninger, norsk oversettelse.

 11 punkts smerteskala. Enkel skala fra 0 (ingen smerter) til 10 (mye smerter). Minimum endring av klinisk betydning: 2 punkter eller 30 % bedring fra baselinescore.

 Skjema for smertetegning, med norsk brukerveiledning.

 Jobb-relatert mestringstro (validert, norsk oversettelse av The Return-To-Work Self-Efficacy Scale)

 Norsk funksjonsskjema, skjema for kartlegging av arbeidsevne. Norsk.

 Helseskjema, til bruk ved første gangs konsultasjon

Skjemaer med engelsk tekst

 Back Performance Scale, test-protokoll, engelsk (for rygg)

 Functional Assessment System, engelsk (for under ekstremiteter)

 Hand in neck/Hand in back/Pour out of a pot, engelsk (for overekstremiteter)