Medlemsfordeler

Advokathjelp og juridiske råd
Bistand i juridiske saker, som for eksempel forbigåelse i tildelingssaker, overdragelser, avtaleinngåelser med kolleger på institutt og så videre. Henvendelse info@manuellterapi.no

Annonsering
Du eller din klinikk annonserer gratis på manuellterapi.no og i nyhetsbrev fra Servicekontoret. Gjelder f.eks. utlysning av driftstilskudd, vikariater, kurs (kollegiale, ikke kommersielle).  Henvendelse info@manuellterapi.no

Oppføring i klinikklisten
Servicekontoret annonserer klinikkene på «Finn manuellterapeut» i riksmedia, Google mv. Sørg for at du er i listen med riktig oppføring! Henvendelse info@manuellterapi.no

Arbeidstøy
Rabattert arbeidstøy med manuellterapilogo. Se her…

Brosjyrer
Brosjyrer om manuellterapi, sendes gratis til medlemmer ved henvendelse info@manuellterapi.no

Datterweb
Gratis etablering av nettsted for din klinikk. Lave månedlige driftskostnader. Servicekontoret oppdaterer nettstedet flere ganger i uken. Les mer om tilbudet her. Henvendelse info@manuellterapi.no 

E-post-adresse
Gratis e-postadresser på endelsen manuellterapi.net eller manuellterapi.com (f.eks. ole.olsen@manuellterapi.com) Henvendelse info@manuellterapi.no

Faglitteratur
Abonnement tidsskriftet Muskel&Skjelett inkludert i serviceavgiften.

Fagartikler på Servicekontorets medlemssider

Regelmessige nyhetsbrev fra manuellterapi.no.

Klinikkliste på nett
Oppføring på klinikklisten på www.manuellterapi.no. Henvendelse info@manuellterapi.no for oppføring eller endring.Klinikklisten annonseres med i rikspressen, Gule Sider mm.

Kurs
Medlemspris på årlige tverrfaglige seminarer.

Medlemspris på andre kurs spesielt rettet mot manuellterapeuter.

Logo
Medlemmer får adgang til varemerkebskyttet manuellterapilogo til bruk på brevark, konvolutter og skilt. Vektorisert logo kan lastes ned fra Servicekontorets medlemssider, se her…

Pasienttelefon
Publikumstelefon 22 60 17 00 med informasjon om hvor man finner nærmeste behandler med mer.

Markedsføring
Hjelp til utforming av annonser, brevark, konvolutter og lignende, med servicekontorets logo. Egen Roll up for manuellterapeuter.

Henvendelse info@manuellterapi.no

Plakat
Manuellterapiplakat fritt tilsendt. Henvendelse info@manuellterapi.no

Råd mm.
– Råd, veiledning og hjelp i juridiske spørsmål om drift av praksis, ansettelse og lignende.
– Råd og vink for opptreden i media.
– Råd om data og datasikkerhet.

Henvendelse info@manuellterapi.no

Takstbruk
Gir råd om takstbruk og driftstilskudd. Henvendelse info@manuellterapi.no

Viktigst!           

Løsning av viktige fellesoppgaver
Som medlem av Servicekontoret bidrar du til å finansiere viktige fellesoppgaver for manuellterapimiljøet. Med nettstedet og tidsskriftet Muskel&Skjelett er Servicekontoret blitt et ansikt utad for norsk manuellterapi. Nettstedet har mange besøkende hver dag, både fra pasienter, myndigheter, medinske miljøer og medier.

I Servicekontoret kan du delta i et fellesskap som bl.a. arbeider med

– forskning, fagutvikling og vedlikehold av medlemmenes faglige nivå.
– å ivareta manuellterapeutenes rettigheter overfor forvaltning, helseforetak og andre, se eks her.
– å utarbeide og vedlikeholde retningslinjer for manuellterapipraksis, se her.
– dokumentasjon av metoder som benyttes av manuellterapeuter, se her.
– at manuellterapeuter skal få helsenettilknytning og stordriftsfordeler gjennom sentralisert datadriftsmiljø.