Retningslinjer for drift

Ledelse, kvalitetsforbedring og internkontroll

Virksomheter må følge «Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten». Denne forskriften erstatter den tidligere «Internkontrollforskriften».

  • Forskriften finner du her…
  • Helsedirektoratets veileder til forskriften finner du her…