Jus, avtaler og arbeidsforhold

Servicekontoret bistår medlemmer som har behov for juridiske råd.

Servicekontoret gir juridisk bistand i spørsmål om drift av praksis, ansettelse og lignende.

Her finner du også en oversikt over aktuelle lover, lovforarbeider, forskrifter og rundskriv.

Vi legger også ut dokumenter fra årets forhandlinger om takster, driftstilskudd og fondsavsetninger.