Webinar. Sentrale laboratorieprøver – også tilgjengelig i opptak!

Webinar. Sentrale laboratorieprøver – også tilgjengelig i opptak!

8 desember – 2022 Sted: Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening

Velkommen på webinar med tema sentrale laboratorieprøver! 

I dette to- timers webinaret lærer du mer om de vanligste blodprøvene. Når brukes de og hva kan de fortelle oss? Hvor stor usikkerhet er det knyttet til svarene? Og i hvilke tilfeller kan blodprøver forvirre mer enn de kan hjelpe? Webinaret holdes av lege Fredrik Hoff Nordum fra Akuttundervisning.

Innhold:

  • Analysemetoder, positiv og negativ predikativ verdi
  •  Hematologiske parametere og CRP
  •  Elektrolytter og nyrefunksjon
  • Lever- og galleprøver
  • Stoffskifte
  • Kolesterol og blodsukker
  • CK og myoglobin

Webinaret vil bli tatt opp og ligge tilgjengelig i to uker for deltakere. Lenke til opptak distribueres til påmeldte etter at webinaret er ferdig. Det er også mulig å kun se opptaket i etterkant uten å delta på selve webinaret. 

Forelesere: Fredrik Nordum. Fredrik Hoff Nordum er lege med bred akuttmedisinsk erfaring. Han jobber til daglig som LIS-lege innen anestesi/ intensiv ved og har bakgrunn som ambulansearbeider og paramedic, både fra Valdres og Oslo sentrum. Fredrik har solid undervisningserfaring innenfor akuttmedisin og førstehjelp, og er godkjent instruktør og hovedinstruktør i en rekke nasjonale akuttmedisinske kurs. Fredrik har forelest på foreningens webinarer og dagskurs ved flere anledninger tidligere, og evalueringene fra kursdeltakere har vært svært gode.

Målgruppe: Manuellterapeuter

Sted: Webinar på Zoom

Pris: 

  • Medlem av NMF: 400 kr
  • Ikke medlem av NMF: 600 kr

Kurskontakt: Hans Olav Velle: hansolav@manuellterapi.no

9 februar – 2023

Grunnkurs trykkbølgebehandling

Oslo / Arr: Fysiopartner
Les mer
16 mars – 2023

Hodepine – også i opptak!

webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
23 mars – 2023

Videregående kurs trykkbølgebehandling

Kistad, Stockholm / Arr: Medema/Fysiopartner
Les mer
24 mars – 25 mars 2023

Kurs 3 – Diagnostisk ultralyd, muskelskjelett

Oslo / Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor, FUA og UL Trøndelag
Les mer
24 mars – 2023

Videregående nevrologi

Oslo / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
3 mai – 2023

Patellofemorale smerter – også tilgjengelig i opptak!

Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer