Videregående radiologi for manuellterapeuter

By 20. mars 2019

Videregående radiologi for manuellterapeuter

30 august – 2019 Sted: Oslo / Arr: Norsk Manuellterapeutforening

Innhold

Kurset i videregående radiologi er for deg som ønsker å utvikle kompetanse og ferdigheter innenfor radiologi og radiologiske modaliteter. I løpet av én dag vil sentrale temaer innenfor nevroradiologi og MSK-radiologi gjennomgås:

  • Strålefysikk og strålevern
  • Kloke valg i forbindelse med radiologiske undersøkelser
  • Valg av bildemodaliteter
  • Gjennomgang av radiologiske differensialdiagnostiske utfordringer i cervical-, thorakal- og lumbalcolumna, samt ekstremiteter

Det legges opp god tid til spørsmål underveis.

Forelesere

  • Tanja Østgård Holter: Avdeling for medisinsk fysikk, Oslo Universitetssykehus
  • Peter Mæhre Lauritzen: Leder for kvalitetsutvalget i Norsk Radiologisk Forening, overlege/kvalitetsrådgiver, klinikk for radiologi og nuklærmedisin Oslo Universitetssykehus
  • Rune Kvakestad: Seksjonsoverlege ortopedisk radiologi, Lovisenberg Diakonale Sykehus
  • Johan Castberg Hellund: Seksjonsleder muskel-skjelett radiologisk seksjon, Oslo Universitetssykehus
  • Donata Biernat: Radiolog, Oslo Universitetssykehus
  • Tordis Bøker: Radiolog, PhD-stipendiat, avdeling for radiologi og nuklærmedisin, Ullevål sykehus

Flere forelesere vil komme etterhvert og annonseres løpende.

Målgruppe: Manuellterapeuter

Deltakerantall: 30

Undervisningstimer: 10

Sted: AOF Studiesenter, Hammersborggata 16, Oslo

Pris: 2.500,- for medlemmer NMF 3.500,- for ikke-medlemmer.

Lunsj og kaffe er inkludert

Påmeldingsfrist: 15.august 2019. Dersom ikke kurset blir fulltegnet ved påmeldingsfrist er det løpende påmelding inntil kurset er fullt.

Kurskontakt

Hans Olav Velle: hansolav@manuellterapi.no

15 august – 2019

Kurs i PRP innen muskelskjelettbehandling

Fjordveien 1, 1363 HØVIK, Adcare AS u etg. / Arr: Adcare
Les mer
6 september – 7 september 2019

Kollegaveiledning med psykolog Nils Erling Haugen

Haugen Psykologtjeneste og Coaching, Kjelsåsveien 160b, 0491 Oslo, Norge / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
6 september – 2019

Farmakologi for manuellterapeuter

Oslo / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
14 september – 15 september 2019

Primærkontaktkurs: Motorisk utvikling og undersøkelse av barn 0-2 år

Østensjøveien 36, 0667 Oslo, Norge / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
27 september – 2019

Videregående nevrologi

Hammersborggata 16, 0181 Oslo, Norge / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
18 oktober – 19 oktober 2019

Kurs 1 – Diagnostisk ultralyd, muskelskjelett

Østensjøveien 36, Oslo / Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor i samarb. med Ultralyd Trøndelag og FUA
Les mer