Videokonsultasjoner i klinisk praksis

By 14. oktober 2020

Videokonsultasjoner i klinisk praksis

1 februar – 2021 Sted: Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening

Om webinaret: Fysioterapeuter og manuellterapeuter har fått anledning til å utløse takster for bruk av videokonsultasjoner. Erfaringsmessig er det imidlertid en terskel for mange å ta i bruk ny teknologi, og spesielt gjelder dette der hvor en allerede har fulle pasientlister. Bruk av video er imidlertid i sterk vekst. Videokonsultasjoner kan gjennomføres hvor en er, og svært mange pasientkontakter kan gjennomføres ved bruk av slike plattformer. Er du nysgjerrig? Ønsker du å tilby en enda bedre tjeneste til dine pasienter? Da vil vi anbefale dette webinaret!

Les om noen legers erfaring med bruk av videokonsultasjoner her.

Temaer: 

  • Undersøkelse ved bruk av  video – for hva, og hvem?
  • Hvilke undersøkelser kan gjennomføres?
  • Hvilke behandlingstiltak kan gjennomføres?
  • Hvilke nye muligheter gir videokonsultasjoner?
  • Rettigheter ved bruk av videokonsultasjoner
  • Fallgruver ved bruk av video

Foreleser: Kjartan Olafsson. Olafsson er fastlege og spesialist i allmennmedisin, leder for Legeforeningens IT-utvalg og styremedlem i NFA (Norsk forening for allmennmedisin).

Undervisningstimer: 1

Sted: Webinar på Zoom

Pris:

  • Medlem NMF: 100,-
  • Ikke-medlem NMF: 300,-

Påmeldingsfrist: 1. februar 2020

Kurskontakt: Hans Olav Velle // hansolav@manuellterapi.no

22 oktober – 2020

Helseeffekter av styrketrening på muskel- og skjelettapparatet

Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
23 oktober – 24 oktober 2020

AVLYST Kurs 1 – Diagnostisk ultralyd, muskelskjelett

ManuellterapiKlinikken Brynseng, Oslo / Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor
Les mer
23 oktober – 2020

Videregående nevrologi

AOF Studiesenter, Hammersborggata 16, 0181 Oslo, / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
28 oktober – 30 oktober 2020

Kurs i trygdefaglige emner for manuellterapeuter og kiropraktorer

Kirkeveien 166, Auditoriet 124, Fredrik Holsts Hus, Ullevål / Arr: UiO
Les mer
30 oktober – 31 oktober 2020

Nevrologi fra A-Å

Oslo kongressenter / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
4 november – 2020

Lumbale plager i en biopsykososial modell

Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer