Trening som medisin

By 27. mai 2020

Trening som medisin

8 juni – 15 juni 2020 Sted: Webinar / Arr: NMF og Exercise is medicine

Det er velkjent at fysisk aktivitet er gunstig for god helse i befolkningen, selv om det er variasjoner i kunnskap om hvor viktig regelmessig aktivitet er i forebygging og behandling av de fleste sykdommer. Likevel velger et fåtall å bevege seg i tråd med anbefalinger om fysisk aktivitet. Det klart største potensiale i å bedre folkehelsen er å implementere kunnskapsbaserte livsstilsendringer for flest mulig. Kurset vil bidra til å bedre kunnskapsgrunnlaget hos manuellterapeuter og fysioterapeuter som ønsker å motivere til endringsarbeid i egen praksis.

Læringsutbyttemål: kursdeltakerne skal etter gjennomført kurs ha økt kompetanse med hensyn til fysisk aktivitet som medisin, og forstå prinsipper for endringsarbeid og kunne gjennomføre en samtale som motiverer for endring (for eksempel økt fysisk aktivitet). Kursinnhold er delt opp i to bolker, hver på tre timer. Temaer som tas opp på kurset:

  • Effekten av fysisk aktivitet på enkelte sykdommer, spesielt muskel- og skjelettsykdommer, psykiske lidelser, kreft, hjerte- og karsykdommer og diabetes.
  • Hvordan føre samtaler som stimulerer til endring

Foreleser:

  • Thomas Mildestvedt: Thomas er førsteamanuensis ved instititutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB.
  • Stian Ellingsen Lobben: Stian er fastlege og spesialist i allmennmedisin.

Undervisningstimer: 2 x 3 timer
Sted: Webinar på Zoom
Tid: mandag 8.juni og mandag 15 juni, kl 18.30 – 21.30 begge dager.
Påmeldingsfrist: 4.6.2020
Kurskontakt: Hans Olav Velle // hansolav@manuellterapi.no

9 september – 2020

Webinar. Manuell- og aktivitetsmedisinsk smertebehandling

Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
11 september – 2020

Farmakologi for manuellterapeuter

Hammersborggata 16, 0181 Oslo, Norge / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
23 september – 2020

Webinar. Psykologi

Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
25 september – 26 september 2020

Diagnostisk ultralyd, muskelskjelett – trinn 3

ManuellterapiKlinikken Brynseng, Østensjøveien 36, 0667 Oslo, Norge / Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor, UL Trøndelag og FUA
Les mer
23 oktober – 2020

Videregående nevrologi

AOF Studiesenter, Hammersborggata 16, 0181 Oslo, / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
23 oktober – 24 oktober 2020

Kurs 1 – Diagnostisk ultralyd, muskelskjelett

ManuellterapiKlinikken Brynseng, Oslo / Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor
Les mer