Ropes Trinn 1 – individuell øvelsesbehandling og hjemmetrening

Ropes Trinn 1 – individuell øvelsesbehandling og hjemmetrening

25 november – 26 november 2022 Sted: Oslo / Arr: Alfacare

Kurset vil gi deltakerne innblikk i effektive øvelser med et utvalg av treningsutstyr, som kan brukes både i behandling og trening. Videre vil det gjennomgås hvordan øvelsene kan tilpasses med enkle hjelpemidler for å lage effektive hjemmetreningsprogram.

Det vektlegges at deltakerne skal prøve ut øvelsene på egen kropp og instruere andre. I fysioterapi skal ikke en øvelse gjøres for øvelsens skyld, slik at øvelsesutvalg og utførelse vil relateres til typiske funn i en undersøkelse, inkludert hvordan øvelsene tilpasses pasientens funksjonsnivå.

Til sist vil kurset ta for seg grunnleggende bruk av slynge i behandling, hvor fokus vil være mobilisering, avspenning og tredjehåndsprinsipp. Her vil man erfare hvordan slynge kan forenkle det å få pasienten inn i en komfortabel utgangsposisjon, avlaste terapeuten og frigjøre hendene til å utføre ulike behandlingsteknikker.

Kursinnhold

  • Grunnleggende filosofi knyttet til øvelser som en avgjørende del av behandlingen
  • Screening av pasienter for å velge riktige øvelser
  • Gjennomgang av basisøvelser og progresjoner for hele kroppen ved bruk av strikk, slide pads, roller boards og slynge
  • Mobilisering, avspenning og tredjehåndsprinsipp med bruk av slynge
2 desember – 2022

Langvarige smerter og sammensatte lidelser

Zoom / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
8 desember – 2022

Webinar. Sentrale laboratorieprøver – også tilgjengelig i opptak!

Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
6 januar – 7 januar 2023

Dry Needling Advanced

Oslo / Arr: Alfacare
Les mer
13 januar – 14 januar 2023

Dry Needling Basic

Oslo / Arr: Alfacare
Les mer
27 januar – 28 januar 2023

Kurs 2 – Diagnostisk ultralyd, muskelskjelett

Oslo / Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor i samarbeid med FUA og UL Trøndelag
Les mer
24 mars – 25 mars 2023

Kurs 3 – Diagnostisk ultralyd, muskelskjelett

Oslo / Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor, FUA og UL Trøndelag
Les mer