AVLYST. Primærkontaktkurs – Trening som medisin

By 25. februar 2020

AVLYST. Primærkontaktkurs – Trening som medisin

8 mai – 2020 Sted: Oslo / Arr: NMF i samarbeid med Exercise is medicine

Innhold: Det er velkjent at fysisk aktivitet er gunstig for god helse i befolkningen, selv om det er variasjoner i kunnskap om hvor viktig regelmessig aktivitet er i forebygging og behandling av de fleste sykdommer. Likevel velger et fåtall å bevege seg i tråd med anbefalinger om fysisk aktivitet. Det klart største potensiale i å bedre folkehelsen er å implementere kunnskapsbaserte livsstilsendringer for flest mulig. Kurset vil bidra til å bedre kunnskapsgrunnlaget hos manuellterapeuter og fysioterapeuter som ønsker å motivere til endringsarbeid i egen praksis.

Læringsutbyttemål: kursdeltakerne skal etter gjennomført kurs ha økt kompetanse med hensyn til fysisk aktivitet som medisin, og forstå prinsipper for endringsarbeid og kunne gjennomføre en samtale som motiverer for endring (for eksempel økt fysisk aktivitet).

Kursinnhold er delt opp i to bolker, hver på tre timer:

Bolk1: Effekten av fysisk aktivitet på enkelte sykdommer, spesielt: muskel- og skjelettsykdommer, psykiske lidelser, kreft,  hjerte- og karsykdommer og diabetes (3 timer).

Bolk 2: Hvordan føre samtaler som stimulerer til endring – Med praktiske øvelser (3 timer).

Foreleser: Thomas Mildestvedt. Thomas er førsteamanuensis ved instititutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB.

Målgruppe: Manuellterapeuter og fysioterapeuter

Deltakerantall: 25

Undervisningstimer: 6

Sted: Oslo sentrum, TBA

Pris: 1.000 kr. Early bird: 750,- ved påmelding før 15.mars

Lunsj og kaffe er inkludert

Påmeldingsfrist: 1.4.2020

Kurskontakt: Hans Olav Velle // hansolav@manuellterapi.no

Kurset arrangeres i samarbeid med Exercise is medicine

18 april – 19 april 2020

AVLYST. Kollegaveiledning

Oslo / Arr: NMF
Les mer
9 mai – 2020

AVLYST. Farmakologi for manuellterapeuter

Trondheim Fysikalske Institutt, Carl Johans gate 3, 7010 Trondheim / Arr: NMF
Les mer
29 mai – 2020

Primærkontaktkurs: Videregående nevrologi

Oslo / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
5 juni – 2020

Primærkontaktkurs – Psykiske lidelser i et bio-psykososialt perspektiv

AOF, Hammersborggata 16, 0181 Oslo, Norge / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
6 juni – 2020

Workshop i manipulasjon, Bergen

Bergen / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
11 september – 2020

Manuellmedisinsk smertebehandling – det perifere nervesystemet

Oslo / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer