Primærkontaktkurs, pasienter 0-18 år

By 24. juni 2019

Primærkontaktkurs, pasienter 0-18 år

31 januar – 1 februar 2020 Sted: Østensjøveien 36, Oslo / Arr: Norsk Manuellterapeutforening


Innhold

Kursdag 1 (fredag): Førstehjelp for pasienter 0-16 år (kl. 14.00 – 18.15). Kurset og kursinstruktør er godkjent av Norsk Førstehjelpsråd. Instruktør er paramedic Roy Anders Jacobsen.

Kursdag 2 (lørdag): Diagnostikk, dokumentasjon og samarbeid. Det rettes konstant et kritisk søkelys på manuellterapeuters diagnostisering, behandling, journalføring og samarbeid, herunder dokumenterbar kommunikasjon med spesialisthelsetjenesten, når det gjelder behandling av pasienter fra 0-18 år. For å kvalitetssikre og ytterligere å øke kompetansen på området har vi videreutviklet dette populære kurset som tar for seg differensialdiagnostisering, henvisning generelt og med vekt på henvisning til spesialist-helsetjenesten. Følgende temaer blir gjennomgått på dag 2:

  • Hva bør vår journal inneholde av opplysninger og dokumentasjon?
  • Hvordan bør informasjon/ kommunikasjon med pasient/ foreldre være?
  • Når bør helsestasjonen kontaktes?
  • Når bør fastlegen kontaktes?
  • Når bør det henvises til spesialisthelsetjenesten og hvilket spesialistområde skal det henvises til ved hvilke lidelser?
  • Hva bør en henvisning inneholde av informasjon?

Foreleser er dr. med. Lauritz Stoltenberg.

Dette kurset bør alle som behandler pasienter i alderen 0-18 år ta seg tid til!

Målgruppe: Manuellterapeuter og fysioterapeuter

Deltakerantall: 25

Sted: ManuellterapiKlinikken Brynseng

Pris for hele kurset (fredag og lørdag):

  • Medlemmer av NMF: 4.200,-
  • Andre: 5.200,-

Det er anledning til å kun delta på førstehjelpskurset fredag. Pris for dette er 1.100,- (medlem av NMF) og 1.600,- (ikke medlem av NMF).

Kursavgift inkluderer førstehjelpshefte og kaffe.

Kurset er for medlemmer av NMF, men er åpent også for ikke-medlemmer i den grad plassen tillater det. Husk at du kan få støtte fra Fysiofondet (reisestipend) til å delta på kurs med varighet to dager eller mer: www.fysiofondet.no

Påmeldingsfrist: 15. desember 2019

Kurskontakt: Erik Aarum // erik.aarum@manuellterapi.net

20 september – 2019

Trykkbølgekurs – introduksjon

Fysiopartner as - Peter Møllers vei 5A, 0585 Oslo / Arr: Fysiopartner as
Les mer
27 september – 2019

Videregående nevrologi

Hammersborggata 16, 0181 Oslo, Norge / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
18 oktober – 19 oktober 2019

Kurs 1 – Diagnostisk ultralyd, muskelskjelett

Østensjøveien 36, Oslo / Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor i samarb. med Ultralyd Trøndelag og FUA
Les mer
18 oktober – 2019

Akuttmedisin for manuellterapeuter

AOF Studiesenter, Hammersborggata 16, Oslo / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
28 oktober – 31 oktober 2019

10th Interdisciplinary World Congress on Low Back & Pelvic Girdle Pain

Antwerpen, Belgia / Arr: World Congress on Low Back and Pelvic Girdle Pain
Les mer
30 oktober – 2019

Kurs i trygdefaglige emner

Auditoriet 124, Fredrik Holsts Hus, Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Oslo / Arr: Universitetet i Oslo
Les mer