Manuellmedisinsk smertebehandling lumbalcolumna og bekken

By 31. januar 2019

Manuellmedisinsk smertebehandling lumbalcolumna og bekken

1 juni – 2 juni 2019 Sted: AktiFys, Hauketoveien 8, 1266 Oslo, Norge / Arr: Norsk Manuellterapeutforening

Innhold: Kurset er i hovedsak praktisk, og det vil demonstreres og øves på manuellmedisinske teknikker som kan anvendes ved smerter i lumbalcolumna og bekken:

  • Leddmobilisering
  • Leddmanipulasjon
  • Selvmobilisering, aktiveringsøvelser
  • Bløtdelsbehandling, akupressur, nåler, tape, tøyning oa.
  • Mobilisering av nevrogent vev

I tillegg vil kurset inkludere en viktig bolk om smertefysiologi, sental og perifer sentivisering, i tillegg hvordan en best kan måle effekt av behandling. Kurset vil også inneholde en viktig diskusjon omkring problemstillinger hvor “kart og terreng ikke passer sammen”.

Forelesere: Manuellterapeutene Frode Hilde og Robert Skotheim. Frode og Robert arbeider til daglig ved NIMI, Oslo.

Målgruppe: Manuellterapeuter

Deltakerantall: 20

Undervisningstimer: 16

Sted: AktiFys AS, Hauketoveien 8, 1266 Oslo

Pris:

  • Medlemmer av NMF: 4000,-
  • Ikke-medlemmer av NMF: 5000,-

Husk at du kan søke om reisestipend hos Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter (Fysiofondet) for kurs med varighet to dager eller mer.

Påmeldingsfrist: 01.05.2019. Dersom ikke kurset blir fulltegnet før fristen er det løpende påmelding inntil kurset er fullt.

Kurskontakt: Hans Olav Velle: hansolav@manuellterapi.no

 

3 mai – 2019

Primærkontaktkurs: Videregående nevrologi

Oslo / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
4 mai – 2019

Okklusjonstrening

Oslo / Arr: Alfacare
Les mer
4 mai – 2019

Sola, Rogaland: Workshop i manipulasjon

Sola, Rogaland / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
7 mai – 9 mai 2019

Fagseminar på Kysthospitalet

Larvik / Arr: Kysthospitalet, Vestfold
Les mer
11 mai – 2019

Kurs og workshop kjeveleddsdysfunksjon

Oslo MET / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
12 juni – 2019

Trykkbølgekurs, videregående

Stockholm / Arr: Medema Physio AB
Les mer