Langvarige smerter og sammensatte lidelser

Langvarige smerter og sammensatte lidelser

2 desember – 2022 Sted: Zoom / Arr: Norsk Manuellterapeutforening

Organizer

Nå har du igjen mulighet til å delta på dette populære kurset med Henrik Jacobsen!

Psykologspesialist Henrik Børsting Jacobsen foreleste om langvarige smerter på webinar, høsten 2021. Svært mange kursdeltakere etterspurte mer av både Henrik og tematikken. Det er derfor med glede vi kan presentere et helt nytt dagskurs med tittel “Langvarige smerter og sammensatte lidelser”, med Henrik som foreleser. Kurset ble satt opp i januar og april, og ble raskt fulltegnet. Det er begrenset antall plasser, og det anbefales derfor å være raskt ute med påmeldingen På grunn av kursets karakter vil det kun legges opp til fysisk deltakelse. Kurset arrangeres på Oslo Kongressenter, inkludert pausemat og toretters lunch.

 

Kursinnhold: Fagseminaret vil ta dere med på en en historisk gjennomgang av uforklart smerte, nyere forskning innen de ulike områdene før psykologi får sin sentrale plass i smerteforståelse og behandling. Det vil trenes på seks sentrale kommunikative ferdigheter på kurset; fire av disse er generelle for alle former for smertebehandling mens to bygger på aksept og forpliktelsesterapi.

Undersøkelsene våre antyder at flere enn 1 million nordmenn har smerter som har vart lenger enn tre måneder, såkalte langvarige smerter. Cirka 80 prosent av disse smertene er det vi kaller «medisinsk uforklarte». Slike smerter ble i gamle egyptiske papyrusruller forklart som en konsekvens av «en vandrende livmor». Hippokrates, kalte den vandrende livmoren hysteri fra det greske ordet for livmor – hystera. Navnet «hysteri» har blitt hengende ved som en merkelapp i helsevesenet siden. Det har gjort at nervøsitet og en usunn psyke har blitt forklaringer på hvordan sykdommer som kronisk utmattelse, utbrenthet og kroniske smertesyndromer kan oppstå. Vi glemmer noen ganger at kropp og hode henger sammen og at vi ikke bør behandle det som to separate størrelser. Dette foredraget forsøker å koble det fysiologiske og det psykologiske i form av en praktisk klinisk modell. 

 «Den vanskelig pasienten» blir også adressert her. Å dytte disse sykdommene over på psyken har kanskje gjort at vi har undervurdert kroppen, men også hodet. Psykologiens rolle har med årene blitt tydeligere. Når vi føler smerter, koordinerer prefrontal cortex det vi opplever her og nå med liknende erfaringer vi har fra før. Insulær og somatosensorisk cortex forteller prefrontal cortex hvor signalene om mulig skade kommer fra og gir et bilde av det området som er skadet. Fremre singulære cortex trekker inn motiverende faktorer og viktige følelser du har i situasjonen, og thalamus koordinerer hele jobben. Deretter gir prefrontal cortex beskjed til andre deler av hjernen om hvor intenst og hvor lenge dette skal gjøre vondt, basert på en ligning om læring, situasjon, følelser og signaler. Disse tilpasningene gjør hjernen gjennom å bruke kroppens egne smertestillende, såkalte endogene opioider. Dermed blir ikke de uforklarte smertene lenger så uforståelige, sett i lys av hjerneaktivitet, opplevelse, forventninger og emosjonell aktivering.

Foreleser: Henrik Børsting Jacobsen er utdannet psykologspesialist med PhD i atferdsmedisin, smerter og stress. Han arbeider som psykologSpesialist ved Avdeling for smertebehandling, OUS, Ullevål og som forsker ved psykologisk institutt UiO og Nasjonalt kompetansetjeneste (NK) for Nevropatisk smerte. Lærebokforfatter Arneberg forlag, Universitetsforlaget og Fagbokforlaget. Hans interesser og kompetanse er spesielt innenfor stresslidelser og stressmestring, kroniske smerter og kronisk utmattelse, helsefremming og arbeidsrehabilitering gjennom stressregulering.

 

Timeplan for kurset:

09.00 Rationale og forventninger

 • Om parallellprosess i møte med pasienter med sammensatte lidelser
 • Innledning til kurset – Innledning til konsultasjonen
 • Introduksjon til klinisk modell for effektiv, virksom jobbing med sammensatte lidelser på manuellterapikontoret.

 

10.30 Pause med pausemat

 

10.45 Ferdighet 1 og 2: Kartlegge bekymringer/følelser, anerkjenne bekymringer/følelser, etablere tillit, vise empati 

 • 10:45  Innledning i plenum
 • 11.00  Øvelser i smågrupper
 • 12.00  oppsummering i plenum

 

12.15 Toretters lunsj  

 

13.15 Ferdighet 3 og 4: Kartlegge pasientens perspektiv og smerteforståelse, fremme innsikt

 • 13.15  Innledning i plenum
 • 13.30  Øvelser i smågrupper
 • 14.30  Oppsummering i plenum

 

14.45 Pause med pausemat

 

15.00 Ferdighet 5 og 6: Fremme verdier og forpliktende handling 

 • 15.00 Innledning i plenum
 • 15.15  Øvelser i smågrupper
 • 15.45 Kort oppsummering i plenum av første dag

 

Ca. 16.00 Slutt 

 

Ferdighet 1-4 er generelle for alle former for smertebehandling mens ferdighet 5 og 6 bygger på aksept og forpliktelsesterapi.

 

Målgruppe: Manuellterapeuter og fysioterapeuter

Undervisningstimer: 7

Antall plasser: 22

Kursavgift:

 • Medlem NMF: 2500 kr
 • Ikke medlem NMF: 3000 kr

Påmeldingsfrist: Påmeldingsfrist 1. november

Kurskontakt: Per Svor – per@manuellterapi.no

9 februar – 2023

Grunnkurs trykkbølgebehandling

Oslo / Arr: Fysiopartner
Les mer
16 mars – 2023

Hodepine – også i opptak!

webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
23 mars – 2023

Videregående kurs trykkbølgebehandling

Kistad, Stockholm / Arr: Medema/Fysiopartner
Les mer
24 mars – 25 mars 2023

Kurs 3 – Diagnostisk ultralyd, muskelskjelett

Oslo / Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor, FUA og UL Trøndelag
Les mer
24 mars – 2023

Videregående nevrologi

Oslo / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
3 mai – 2023

Patellofemorale smerter – også tilgjengelig i opptak!

Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer