Hjerterehabilitering med vekt på trening ved forskjellige hjertesykdommer

Hjerterehabilitering med vekt på trening ved forskjellige hjertesykdommer

18 oktober – 2022 Sted: Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening

Organizer

Velkommen til webinar med overlege Jostein Grimsmo!

Kursplan:

Del 1: Treningsprinsipper ved koronar hjertesykdom med og uten hjertesvikt.

Del  2: Treningsprinsipper hos hjertepasienter med medfødt hjertefeil, genetisk betinget hjertesykdom og aortasykdom – med og uten implantert hjertestarter (ICD).

Del 3: Trening og atrieflimmer.

Foreleser: Jostein Grimsmo er hjertelege ved klinikk for rehabilitering og livsstil, LHL sykehuset. Han har holdt flere foredrag innenfor blant annet rehabilitering ved hjertesykdommer.

Webinaret vil bli tatt opp og ligge tilgjengelig i én måned for deltakere. Lenke til opptak distribueres til påmeldte etter at webinaret er ferdig. Det er også mulig å kun se opptaket i etterkant uten å delta på selve webinaret. 

Undervisningstimer: 2

Sted: Webinar på Zoom

Pris:

  • Medlem NMF: 400 kr

  • Ikke-medlem NMF: 600 kr

Kurskontakt:  Per Svor – per@manuellterapi.no

21 oktober – 22 oktober 2022

Kurs 1 – Diagnostisk ultralyd, muskelskjelett

Høvik / Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor
Les mer
26 oktober – 28 oktober 2022

Kurs i trygdefaglige emner

Digital / Arr: Universitetet i Oslo
Les mer
1 november – 2022

Kjeveleddet – undersøkelse og behandling

Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
1 november – 2022

Den store kuledagen

Radiumhospitalet, Oslo / Arr: Sarkomforum for sykepleie og fysioterapi
Les mer
3 november – 2022

Spesifikk kraft og muskelhukommelse – også tilgjengelig i opptak!

Webinar / Arr: NMF
Les mer
10 november – 2022

Generalforsamling i Manuellterapeutenes Servicekontor

Thon Hotel Oslofjord, Sandvika / Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor
Les mer